Aanmelden

Verwijsbrief

De huisarts of diens POH-GGZ (Praktijk ondersteuner huisarts GGZ), is degene die op basis van je klachten een eerste inschatting maakt van welke zorg jou het beste kan helpen. Om voor vergoede therapie bij mij in aanmerking te komen, is altijd een verwijsbrief voor Basis GGZ (B-GGZ) van de huisarts of bedrijfsarts nodig. 

 

Contact opnemen

Telefonische aanmelding (010-4362423) vind ik zelf het prettigst. Op die manier kunnen we meteen even kennismaken. Als je mijn antwoordapparaat inspreekt, bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Ik zal je dan vragen om in het kort je klachten en/of problemen voor te leggen, zodat ik een inschatting kan maken of ik je zou kunnen helpen. Zo ja, dan maken we een afspraak voor een (intake)gesprek.

Om je (intake)dossier te kunnen aanmaken heb ik bij ons eerste gesprek jouw verwijsbrief, verzekeringspas en identiteitsbewijs nodig.

 

Wachttijd

De wachttijd is op dit moment 4 weken voor een eerste afspraak (intake), afhankelijk van jouw en mijn agenda. Tussen de intake en de behandeling is er in principe geen wachttijd.