Behandeling

Intake

 In mijn praktijk is het gebruikelijk te starten met het onderzoeken van je klacht of probleem. Allereerst zal ik je bij binnenkomst vragen een korte vragenlijst in te vullen om de ernst van je klachten te kunnen bepalen. Soms is er meer informatie nodig en geef ik je na de intake nog een aantal vragenlijsten mee, die je thuis rustig kunt invullen. Deze vragenlijsten kijken naar klachten, hoe mensen omgaan met moeilijke situaties en problemen en een aantal persoonlijkheidskenmerken. Tijdens het gesprek bekijk ik welke relevante informatie uit je voorgeschiedenis mogelijk een rol speelt bij het ontstaan of voortbestaan van je klachten en symptomen.

Het kan ook zijn dat we in de intake moeten concluderen dat je niet binnen de B-GGZ geholpen kan of mag worden. In dat geval verwijs ik je terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de (gespecialiseerde) S-GGZ nodig. Of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Van start

Als uit de intake blijkt dat je in aanmerking komt voor behandeling in de B-GGZ ben ik per 1 januari 2022 verplicht jou de (HONOS-vragenlijst) te laten invullen. Hiermee wordt de ‘zorgzwaartetypering’ van jouw traject vastgesteld. Dat heeft te maken met de invoering van het ZorgPrestatieModel door de overheid per 1 januari 2022. Kortgezegd houdt het in dat trajecten in de B-GGZ op een andere manier worden gefinanceerd. Wat dit voor jou als client en voor jouw eigen risico betekent, lees je hier: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#folder

Het kan voorkomen dat tijdens de behandeling blijkt dat een andere zorgzwaartepakket nodig is. In geval kunnen wij in overleg met de verzekeraar overgaan naar een ander product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Ik zal je daarvan op de hoogte stellen en houden.

Gespreksduur

Een gesprek duurt 45 minuten. Anders kan eventueel in overleg.

De gespreksfrequentie is gemiddeld eenmaal per twee weken.